โครงการ “สร้างชนรุ่นใหม่”

     ศูนย์กิจกรรมปั้นชนรุ่นใหม่

 


        

   

   

 

 

 

 

โครงการ “ห่มรักภัยหนาว”

ปี2011 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดขอนแก่น

    

    

    

 

ปี 2010  ณ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

    

    

    

 

โครงการ “นักธุรกิจตัวน้อย”

นักธุรกิจตัวน้อย

       

 

 

โครงการ “จัดค่ายให้น้อง”

จัดค่ายให้น้อง

    

    

    

    

โครงการ “ฉลาดให้ ฉลาดออม ฉลาดใช้”

ฉลาดให้ ฉลาดออม  ฉลาดใช้

    

    


Powered by www.477internet.com