ปี 2012  “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว”

เชิญอาสาสมัครร่วมถักหมวกไหมพรม หรือบริจาคต้านภัยหนาวช่วงตค.55 ถึง กพ. 56

 

                                                                             

ผลงานจากคุณกนกจันทร์ (ผู้ป่วยฟอกไต)

ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัคร ถักหมวกไหมพรมเข้าร่วมโครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว”

                      

คุณตุ้ม ส่งผ้าพันคอและเสื้อ เข้าร่วมโครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว”

                                      

 

เด็กๆ จากสามมุก ชลบุรี และผลงาน

ที่ส่งผ้าพันคอเข้าร่วมโครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว

 

      

           

ผลงานจากทีมอาสาสมัครจากบริษัทไทยเรนโบว์ ที่ส่งหมวกไหมพรมเข้ามา

เพื่อเข้าร่วมโครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว” ให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว

   

ผลงานจากคุณป้านันทนา (ผู้ป่วยฟอกไต) ศูนย์ฟอกไตการไฟฟ้า

ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการถักหมวกไหมพรม โครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว”

 

ผลงาน คุณเรนู (ผู้ป่วยฟอกไต)

ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการถักหมวกไหมพรม โครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว”

                                                   

ผลงานจากทีมแม่บ้าน พนักงานบริษัท

ที่ร่วมเป็นอาสาสมัครในการถักหมวกไหมพรม โครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว”

                        

อาสาสมัครร่วมใจถักทอ..ต้านภัยหนาว

                     

อาสาสมัครทำไม้นิตติ้งจากตะเกียบและสายน้ำเกลือที่เหลื่อใช้