ไออุ่นแห่งรัก “ถักทอ” เราเป็นหนึ่งเดียว รากฐานแห่งสังคมก็แข็งแกร่ง

ปี2011 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดขอนแก่น

    

    

    

 

ปี 2010  ณ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่