โครงการ “ห่มรักภัยหนาว”

ปี2011 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดขอนแก่น

    

    

    

 

ปี 2010  ณ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่

    

    

    

 

Powered by www.477internet.com