ประเทศไทยในปี 2555 นี้ ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจากมวลอากาศจากประเทศจีน จึงทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นในจังหวัดพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวถึง 16 อำเภอ   

             มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ร่วมกับ ยุวสตรีและยุวมานพ ประเทศไทย  จัดโครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว” ปีที่ 3   ลงพื้นที่มอบผ้าห่มเพื่อคลายหนาวให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในปีนี้ โดยมีอาสาสมัครจากหลายแห่งไม่ว่าเป็น เจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยเรนโบว์ ,ผู้ป่วยฟอกไต,  GB & YMB จากโรงเรียนไทยคริสเตียน, GB จากโรงเรียนสามมุกคริสเตียน,  แม่บ้านจากลาดพร้าว, กลุ่มแม่บ้านสวนลุมฯ,  ฯลฯ ร่วมใจกันถักทอหมวกไหมพรมและผ้าพันคอ กว่า 650 ใบ

              

          

เหล่าอาสาสมัครร่วมแรงร่วมใจคัดขนาดหมวกและบรรจุหมวกใส่ถุงเพื่อส่งขึ้นเหนือ

 

              

                                         

หมวกไหมพรมและผ้าห่มเตรียมพร้อมเดินทางไปสู่ภาคเหนือ

             มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต และอาสาสมัครจาก GB & YMB  Thailand  ลงพื้นที่มอบผ้าห่มเพื่อคลายหนาวให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาวในปีนี้  และได้นำเสื้อผ้าเด็กเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องที่ได้ร่วมบริจาค  มอบให้กับนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา  เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555  ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา จังหวัดเชียงราย

           

           

             นอกจากนี้มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตพร้อมด้วยอาสาสมัคร ได้ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาที่ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำหมวกไหมพรมและผ้าพันคอ พร้อมจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ในพื้นที่ตำบลบ่อแก้ว จำนวน 8 พื้นที่ ดังนี้  โรงเรียนแม่ยางห้า , บ้านแม่ยางห้าสาขาบ้านเด่นฮ่อม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อแก้ว ,  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าเกียะนอก, นักเรียนโรงเรียนป่าเกียะใน, หมู่บ้านตำบลบ่อแก้ว, บ้านพักนักเรียนกะเหรี่ยง KBC , ดอยหล่อ เชียงใหม่

          

ชาวบ้านจากบ้านทรายมูลและนักเรียนจากบ้านพักกะเหรี่ยง KBC

         

         

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า

          

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม

         

         

         

         

เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ่อแก้ว และศูนย์ป่าเกี๊ยะนอก