ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนงานพัฒนาและสงเคราะห์ได้โดย

เช็คสั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ธนานัติในนาม มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต สั่งจ่าย ปท. อ่อนนุช กทม. 10250

บริจาคผ่านช่องทาง ผ่านแอพลิเคชั่น Line ทางมือถือ

โอนเงินผ่านธนาคาร ในนาม มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

    ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีนครินทร์ กม.9

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 739-2-28896-6

    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนสุขุมวิท 103

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 351-1-18375-5

    ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุขุมวิท 103

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 920-0-07960-7

(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน เพื่อจัดส่งใบเสร็จถึงท่านได้)

สำนักงาน

3/119 ถ. ศรีนครินทร์ 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

โทร.

02 138 3655-6, 081 252 6628 โทรสาร. 02 138 3656

Email

gb_ymb@forlife.or.th