ร่วมสนับสนุน

การมีส่วนร่วมสนับสนุนพันธกิจ

ท่านสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนงานพัฒนาและสงเคราะห์ได้โดย

เช็คสั่งจ่าย มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
ธนานัติในนาม มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
สั่งจ่าย ปท. อ่อนนุช กทม. 10250

โอนเงินผ่านธนาคาร ในนาม มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

ธนาคารกสิกรไทย
สาขาศรีนครินทร์ กม.9
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 739-2-28896-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาถนนสุขุมวิท 103
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 351-1-18375-5

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาถนนสุขุมวิท 103
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 920-0-07960-7

(กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงิน เพื่อจัดส่งใบเสร็จถึงท่านได้)

ส่งสำเนาใบโอนเงินมาได้ที่
มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3/119 ถ. ศรีนครินทร์ 46/1
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250

โทร. 02 138 3655-6, 081 252 6628
โทรสาร 02 138 3656

Powered by www.477internet.com