มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ได้รับรางวัล คนดีต้นแบบ คุณธรรมไทย ปี 2557

              เพื่อน้อมรำลึกวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จย่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” และส่งเสริมการทำความดี สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกภาคีเครือข่าย จัดงานมอบรางวัล คนดีต้นแบบ “คุณธรรมไทย” ประจำปี 2557...

กิจกรรม เดือน มกราคม-มีนาคม 2555

กิจกรรมในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้  (1) โครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด”    สืบเนื่องจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินงานช่วยเหลือมอบเงิน “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด” เมื่อเดือนมกราคมแก่ 19...
กิจกรรมเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554

กิจกรรมเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2554

ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้  (1) โครงการ “รวมกัน เราฝ่าวิกฤติน้ำท่วมได้”               สืบเนื่องจากอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ร่วมพลังช่วยภัยน้ำท่วม ตลอดทั้งเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ดังนี้          (1)  มอบถุงยังชีพ...

กิจกรรม เดือน เมษายน – มิถุยายน 2553

ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาเยาวชนผู้นำกลุ่มแกน กลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรีกว่า 40 คน ได้เข้ารับการอบรมฝึกฝนด้านระเบียบวินัยชีวิต รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ ( Workshop)...

กิจกรรมเดือน มกราคม – มีนาคม 2553

ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนา ดังนี้ 1. โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” มูลนิธิฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา, ของใช้และของขวัญ เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2553 แก่สำนักงานของเขตยานนาวา เมื่อวันที่ 9 มกราคม ณ โรงเรียนวัดดอกไม้...

สัมมนาผู้นำปรนนิบัติตามรอยพระบาทพระเยซู 24-25 มีนาคม 2010

จัดโดย GB ยุวสตรียาตรา & YMB ยุวมานพ ประเทศไทย ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ “Khoo Seok Lin” ซึ่งสำนักงาน ยุวสตรียาตรา และยุวมานพ ประเทศไทย ( GB&YMB ) ได้ทาบทามท่านมาถึง 5 ปี เนื่องจาก ท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับประเทศสิงคโปร์...