โครงการ “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว” ปีที่ 3

             ประเทศไทยในปี 2555 นี้ ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวจากมวลอากาศจากประเทศจีน จึงทำให้เกิดอากาศหนาวเย็นในจังหวัดพื้นที่ทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่ ได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวถึง 16 อำเภอ                 มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ร่วมกับ ยุวสตรีและยุวมานพ...
เกาะติดสถานการณ์

เกาะติดสถานการณ์

 ปี 2012  “ห่มรัก ถักทอ ต้านภัยหนาว” เชิญอาสาสมัครร่วมถักหมวกไหมพรม หรือบริจาคต้านภัยหนาวช่วงตค.55 ถึง กพ. 56                                                                                 ผลงานจากคุณกนกจันทร์ (ผู้ป่วยฟอกไต) ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัคร...

ก้าวทันเหตุการณ์

ทางมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิตขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ห่มรัก ถัก  ทอ ต้านภัยหนาว” ให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาว ช่วง  เดือน  ตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์ ในการจัดซื้อไหมพรมในการถักหมวก จำนวน 600 ใบ และผ้าห่ม...