โครงการ “สร้างชนรุ่นใหม่”

โครงการ “สร้างชนรุ่นใหม่”

จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่อง เด็กได้รับการเอาใจใส่ รากฐานแห่งสังคมก็แข็งแรง      ศูนย์กิจกรรมปั้นชนรุ่นใหม่                   ...
โครงการ “ห่มรักภัยหนาว”

โครงการ “ห่มรักภัยหนาว”

ไออุ่นแห่งรัก “ถักทอ” เราเป็นหนึ่งเดียว รากฐานแห่งสังคมก็แข็งแกร่ง ปี2011 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดขอนแก่น                  ปี 2010  ณ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่               ...