ประวัติ The Girls' Brigade
International

The Girls' Brigade เป็นองค์กรคริสเตียน
นานาชาติที่มีเครื่องแบบ ได้เริ่มพันธกิจครั้งแรก
ในปี คศ. 1893 ประเทศไอร์แลนด์ ในช่วงนั้น
การค้าและอุตสาหกรรมได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผู้คนต่างหลั่งไหลสู่เมืองหลวงเพื่อหาเลี้ยงชีพ
โรงงานต่างๆเต็มไปด้วยสตรี และเด็กหญิง
ที่สังคมอุตสาหกรรมจัดเป็นแรงงานราคาถูก

พันธกิจนี้ได้เริ่มขึ้นในคริสตจักร
Sandymount เพรสไบทีเรียน
ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อการประกาศ และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้ง
ไม่ได้รับการพัฒนา
ในปี คศ.1964 The Girls' Brigade
ได้รวมตัวกันบองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ
The Girls' Guildry สก็อตแลนด์
และองค์กร The Girls' Life Brigade
อังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า The Girls' Brigade
และขยายกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ประวัติ ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย
The Girls' Brigade Thailand

คศ. 1994 ได้เริ่มพัฒนาพันธกิจเพื่อ
เยาวสตรีไทย โดยการสนับสนุนจาก The Grils'
Brigade Singapore หลังจากนั้นได้
จดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนปห่งประเทศไทย
ในนาม ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย เมื่อวันที่
11 มิถุนายน 1998 และเข้าร่วมเป็นสมาชิก
นานาชาติ ในเดือนกรกฎาคม 1998

 

ประวัติ ยุวมานพ ประเทศไทย
The Young Men's Brigade Thailand

นับเป็นพันธกิจที่ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชายแบบ
องค์รวมโดยความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
และยุวสตรียาตรา ประเทศไทย เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2005 โดยมีชุดเครื่องแบบและ
หลักสูตรวิชาเหรียญเฉพาะ สำหรับเด็กชายอายุ
7-18 ปี รวมถึงการฝึกวินัยสู่ความเป็นชาย
ที่สมบูรณ์ในพระคริสต์ ทั้งด้า้นการศึกษา ร่างกาย
จิตวิญญาณ และการรับใช้สังคม โดยมีผู้นำชาย
คริสเตียนเป็นแบบอย่าง และเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา

ยุวมานพ ประเทศไทย ได้จดทะเบียนร่วมกับ
ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย ขึ้นกับสหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2005


กลับหน้าหลัก