Home
 
 
 


รายงานผลงาน มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
เดือนเมษายน - มิถุนายน 2552

ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการพัฒนาดังนี้

1. โครงการ "จักรยานนี้ เพื่อน้อง"
มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตแบบองค์รวมแก่เด็ก ๆ ทุกสัปดาห์ ณ โรงเรียนแม่ยางห้า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนภาครัฐ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
เด็ก ๆ ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาโรงเรียนโดยเฉพาะในหน้าฝนนักเรียนมักจะไม่นิยมสวมถุงเท้า
มาโรงเรียนเนื่องจากสภาพพื้นถนนเป็นดินสีแดง ๆ ที่มักจะเปรอะเปื้อนถุงเท้า ทำให้ซักให้สะอาดได้ยาก อย่างไรก็ดี ในปีการศึกษาใหม่นี้ มูลนิธิฯ ได้รับจักรยานจากความร่วมมือของ บริษัทยูนิลิเวอร์ ไทย
เทรดดิ้ง จำกัด ในโครงการ " Moo Rider จักรยานนี้เพื่อน้อง" จำนวน 10 คัน โดยได้มอบให้แก
่โรงเรียน 9 คัน และนักเรียนได้รับ 1 คัน ซึ่งมูลนิธิฯได้ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนเพื่อคัดเลือกประกวด
แนวคิด "จักรยาน สื่อเรียนรู้หลากวิชา"   เขียนเรียงความพร้อมแนวคิด "จักรยาน 1 คัน
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ในเรื่องใดของแต่ละวิชาที่ตนเรียนอยู่ได้บ้าง"

ปรากฏว่า ด.ช.นิคม ตันตะลิก ประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกเป็น “ นักเรียนผู้รับ”
จักรยาน 1 คันในครั้งนี้

2. โครงการปลูกป่าชายเลน
กลุ่มแกนนำเยาวชนจากกรุงเทพฯ, ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรีกว่า 40 คน ได้ร่วมใจกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านคลองโคน
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 29-30เมษายนเพื่อเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศด้วยตนเอง
และสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยมีกลุ่มชาวบ้านและชาวประมงมาให้ความรู้โดยตรง ในโอกาสนี้ยังได้ใช้เวลาเพื่อการประชุมระดมความคิดจัดเตรียมค่ายสำหรับน้องๆที่จะจัดขึ้น
ในเดือนกรกฎาคมอันใกล้ด้วย

3. ให้ครอบครัวได้อิ่ม
จากสภาพปัญหาเศรษฐกิจและอัตราการตกงานที่สูงขึ้น ประจวบกับช่วงเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้
ทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยและขัดสนต้องประสบปัญหารายได้ที่ไม่แน่นอนและเพียงพอกับค่าใช้จ่าย
มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับโรงเรียน Anglo Singapore International School รณรงค์ด้วยจิตอาสา
ตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมา เพื่อมอบข้าวสาร, อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันเพื่อมอบแก่ครอบครัว
เด็กและครอบครัวคนพิการกว่า 1 5 0 ครอบครัวในชุมชนต่าง ๆ โดยได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยือน หนุนใจตามบ้าน พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก ๆ ณ ศูนย์บ้านชีวิตใหม่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา

4. ให้น้องเรียนหนังสือ
มูลนิธิฯ ได้มอบของเล่น, เครื่องเขียนและหนังสือสำหรับจัดทำศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ ชาวอาข่า
ในหมู่บ้าน , หมู่บ้านอาโยะ และหมู่บ้านทุ่งพระพร ต.ห้วยก้างปลา อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ในเดือนเมษายนเพื่อเตรียมสำหรับการเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่นี้

5. ศูนย์กิจกรรม ปั้นชนรุ่นใหม่
เปิดเทอมใหม่นี้ ศูนย์กิจกรรมกว่า 20 แห่งทั้งในชุมชนกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็ได้เริ่มคึกคักอีกครั้ง เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนตามศูนย์ต่าง ๆ ในด้านการศึกษา, ร่างกาย, จิตวิญญาณและการรับใช้สังคม

ทางมูลนิธิฯ ใคร่ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วน
สนับสนุนให้กิจการเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน ได้ดำเนินลุล่วงไปได้ในไตรมาสที่ผ่านมา แม้สภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่
ที่กำลังเป็นที่หวาดวิตกของคนไทยทั้งประเทศ แต่มูลนิธิฯ ก็ได้รับขวัญและกำลังใจจากผู้มีจิตศรัทธามาโดยตลอด ขอพระเจ้าทรงอำนวยพรมาเหนือท่าน
ครอบครัวและกิจการให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 

<กลับไปหน้าหลัก>

 
 


All Content a Copyright 2010 - 1011 Foundation Forlife, All right reserved gb_ymb@forlife.or.th