มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ได้มีโอกาสรับใช้สังคมในโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเยาวชนและครอบครัว เช่น โครงการ “ฉลาดให้ ฉลาดออม ฉลาดใช้” ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้มีภาระใจออกแบบกระปุกออมสินพิเศษ นอกจากนั้น ยังได้ระดมสรรพกำลังที่มีอยู่ร่วมกับสมาชิก GB&YMB ช่วยเหลือผู้ประสบภัยระหว่างน้ำท่วมและการฟื้นฟูหลังน้ำลดในหลายจังหวัดด้วยกัน ภายหลังน้ำท่วมใหญ่ ก็ตามมาด้วยภัยหนาว โครงการ “ห่มรักต้านภัยหนาว” จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้มอบทั้งผ้าห่ม เครื่องกันหนาวแก่ครอบครัวชนบททั้งพื้นราบและในพื้นที่สูงอีกด้วย

โครงการของเรา

โครงการ “ห่มรักภัยหนาว”

ไออุ่นแห่งรัก "ถักทอ" เราเป็นหนึ่งเดียว รากฐานแห่งสังคมก็แข็งแกร่ง ปี2011 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดขอนแก่น                  ปี 2010  ณ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่               ...

read more