มูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต ร่วมกับยุวสตรีและยุวมานพ ประเทศไทย รวมพลังประกาศ “ยุคแห่งความรัก” ด้วยจิตอาสา เป็นตัวแทนนำความเอื้ออาทรและความห่วงใยไปสู่ชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อสร้างสรรค์ชนรุ่นใหม่ สู่สังคม ในโครงการต่าง ๆของเรา

โครงการของเรา

โครงการ “ห่มรักภัยหนาว”

ไออุ่นแห่งรัก "ถักทอ" เราเป็นหนึ่งเดียว รากฐานแห่งสังคมก็แข็งแกร่ง ปี2011 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด , จังหวัดขอนแก่น                  ปี 2010  ณ อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่               ...

read more