ประวัติ ยุวสตรี นานาชาติ

The Girls’ Brigade International

The Girls’ Brigade เป็นองค์กรคริสเตียนนานาชาติที่มีเครื่องแบบ ได้เริ่มพันธกิจครั้งแรกในปี คศ. 1893 ประเทศไอร์แลนด์ ในช่วงนั้นการค้าและอุตสาหกรรมได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็วผู้คนต่างหลั่งไหลสู่เมืองหลวงเพื่อหาเลี้ยงชีพโรงงานต่างๆเต็มไปด้วยสตรี และเด็กหญิงที่สังคมอุตสาหกรรมจัดเป็นแรงงานราคาถูก

พันธกิจนี้ได้เริ่มขึ้นในคริสตจักรSandymount เพรสไบทีเรียนประเทศไอร์แลนด์ เพื่อการประกาศ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการพัฒนาในปี คศ.1964 The Girls’ Brigadeได้รวมตัวกับองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือThe Girls’ Guildry สก็อตแลนด์และองค์กร The Girls’ Life Brigadeอังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า The Girls’ Brigadeและขยายกว่า 60 ประเทศ  ทั่วโลก

ประวัติ ยุวสตรี ประเทศไทย The Girls’ Brigade Thailand

คศ. 1994 ได้เริ่มพัฒนาพันธกิจเพื่อเยาวสตรีไทย โดยการสนับสนุนจาก The Grils’Brigade Singapore หลังจากนั้นได้จดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยในนาม ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย เมื่อวันที่11 มิถุนายน 1998 และเข้าร่วมเป็นสมาชิกนานาชาติ ในเดือนกรกฎาคม 1998

Read More

ประวัติ ยุวมานพ ประเทศไทย

The Young Men’s Brigade Thailand

นับเป็นพันธกิจที่ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กชายแบบ
องค์รวมโดยความร่วมมือจากมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต
และยุวสตรียาตรา ประเทศไทย เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม 2005 โดยมีชุดเครื่องแบบและ
หลักสูตรวิชาเหรียญเฉพาะ สำหรับเด็กชายอายุ
7-18 ปี รวมถึงการฝึกวินัยสู่ความเป็นชาย
ที่สมบูรณ์ในพระคริสต์ ทั้งด้า้นการศึกษา ร่างกาย
จิตวิญญาณ และการรับใช้สังคม โดยมีผู้นำชาย
คริสเตียนเป็นแบบอย่าง และเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษา

ยุวมานพ ประเทศไทย ได้จดทะเบียนร่วมกับ
ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย ขึ้นกับสหกิจคริสเตียน
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2005

Read More

รู้จักพวกเรามากขึ้นได้ที่ :