ประวัติ The Girls’ Brigade International

The Girls’ Brigade เป็นองค์กรคริสเตียน นานาชาติที่มีเครื่องแบบ ได้เริ่มพันธกิจครั้งแรก ในปี คศ. 1893 ประเทศไอร์แลนด์ ในช่วงนั้น การค้าและอุตสาหกรรมได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้คนต่างหลั่งไหลสู่เมืองหลวงเพื่อหาเลี้ยงชีพ โรงงานต่างๆเต็มไปด้วยสตรี และเด็กหญิง ที่สังคมอุตสาหกรรมจัดเป็นแรงงานราคาถูก

พันธกิจนี้ได้เริ่มขึ้นในคริสตจักร Sandymount เพรสไบทีเรียน ประเทศไอร์แลนด์ เพื่อการประกาศ และเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตของเด็กหญิงที่ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับการพัฒนา ในปี คศ.1964 The Girls’ Brigade ได้รวมตัวกันบองค์กรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ The Girls’ Guildry สก็อตแลนด์
และองค์กร The Girls’ Life Brigade  อังกฤษ โดยใช้ชื่อว่า The Girls’ Brigade  และขยายกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

ประวัติ ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย The Girls’ Brigade Thailand

คศ. 1994 ได้เริ่มพัฒนาพันธกิจเพื่อเยาวสตรีไทย โดยการสนับสนุนจาก The Grils’ Brigade Singapore หลังจากนั้นได้ จดทะเบียนกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ในนาม ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 1998 และเข้าร่วมเป็นสมาชิก นานาชาติ ในเดือนกรกฎาคม 1998

Back