การประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2010
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2010 ณ โรงเรียนคริสต์ธรรมศึกษา

สำหรับกิจกรรมการแข่งขันระเบียบแถว จัดขึ้นเพื่อสมาชิก GB&YMB ในประเทศไทย

หลังจากการฝึกฝนอย่างจริงจัง และการงัดเอาความรู้ ความสามารถออกมาใช้ในการคิดท่าทาง
ต่างๆ การออกแบบท่าเต้นเข้ากับระเบียบแถว จนออกมาได้ดีทุกปี

เดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นเดือนที่เปิดโอกาสให้สมาชิก GB&YMB ได้ออกมาแสดงความสามารถ
และความมีระเบียบวินัยในหมูคณะ ในการแข่งขันระเบียบแถว ประจำปี 2010

ขอพระเจ้าอวยพรน้องๆทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขัน ทีมที่สามารถนำเอาระเบียบแถว ผสานเข้ากับ
เพลง และจังหวะดนตรีได้ดีที่สุด จะได้รับรางวัลจากทางสำนักงานไปเลย

 

กลับหน้าหลัก