การประชุมนานาชาติ ยุวสตรียาตรา (GB) เมืองกุชิง, ซาราวัค ประเทศมาเลเซีย

24 - 31 กรกฎาคม 2010

ในทุก 4 ปี องค์การยุวสตรียาตราจากนานาชาติ จะจัดประชุมร่วมกันทั่วโลก เพื่อสามัคคีธรรม,
หนุนใจ, เลือกตั้งและอบรมเสริมสร้างพัฒนาอาสาสมัคร เป็นเวลา 8 วัน ในครั้งนี้
เป็นโอกาสที่ได้พบกับ GB ท้องถิ่นซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประเพณี
สมาชิกจากแต่ละประเทศ, แต่ละทวีป, แต่ละวัฒนธรรม ก็สามารถหลอมรวมกันสู่จุดหมายเดียวกัน
นั่นคือ ให้เยาวสตรีของเราทั่วโลกเติบโตอย่างมีคุณภาพ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ Borneo Post วันที่ 26 กรกฎาคม 2010

250 คนจากทั่วโลก เข้าประชุม Girls’ Brigade international conference

กรกฎาคม 26, 2010, วันจันทร์
กุดชิง : ผู้เข้าประชุม 250 คนจากประเทศทั่วโลกเข้าร่วม
International Conference of the Girls’ Brigade (ICGB) ครั้งที่ 10เมื่อวานนี้


ขอลายเซ็นต์ : Ruth ( กลาง) ให้ลายเซ็นต์แก่สมาชิก GBท้องถิ่นหลังพิธีเปิด

งานนี้จัดโดย Girls’ Brigade (GB) มาเลเซีย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองกุชิง (Kuching)
พิธีเปิดได้จัดขึ้นในคริสตจักร Trinity Methodist Church เมื่อวานบ่าย สถานที่การประชุมจะจัดที่โรงแรม Riverside Majestic Hotel ระหว่างวันที่ 24-30กรกฎาคม

ประธานนานาชาติ Ruth Chikasa ได้ให้สัมภาษณ์ว่า หัวข้อการประชุมครั้งนี้คือ
‘ข้ามให้พ้น......ก้าวต่อไป” (Cross Over … Move On)

จะเป็นการย้ำถึงการให้การศึกษาแก่เด็กหญิง และจัดแผนที่ทิศทางสำหรับการเติบโตขององค์การ GB
นอกจากนั้น ยังมีวิทยากรรับเชิญถึง 7 ท่านที่จะให้การอบรมด้านการเป็นผู้นำ, อุปนิสัย และศิลปะประดิษฐ์

ผู้เข้าร่วมประชุมจะนำเสนอถึงสิ่งที่ท้าทายเด็กหญิง นอกจากนั้น ยังเป็นการแบ่งปันประสพการณ์เชิงปฏิบัติในการพัฒนาเด็กหญิงแบบองค์รวมและการนำ
ด้วยค่านิยมแห่งคริสเตียน เพื่อจะเป็นคนที่รับผิดชอบและเป็นสตรีที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม, ประเทศและโลก

ประธาน Ruth กล่าวว่าสมาชิกกว่า 100,000 คนจากทั่วโลกได้แบ่งเป็น 5 ทวีปเพื่อการสามัคคีธรรม คือ แอฟริกา, ยุโรป, เอเชีย, แปซิฟิคและคาริบเบียน

“ ผู้เข้าร่วมประชุม 250 คนจาก 26 ประเทศนี้ ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ดียิ่ง
แม้จะเผชิญภาวะเศรษฐกิจของโลก” Ruth ได้ให้สัมภาษณ์

นอกจากนั้น ยังมีผู้เข้าร่วม คือ อนุศาสกแห่งชาติ GB มาเลเซีย Rev Dr Ong Hwai Teik,
อนุศาสกแห่งรัฐซาราวัค Rev Dr Lau Hui Ming, ประธานคริสตจักรเมธอดิสต์จีน รัฐซาราวัค มาเลเซีย
Rev Dato Dr Su Chii Ann และสื่อนานาชาติ ICGB Phyllis Wong

 

 

กลับหน้าหลัก