พิธีเปิดสำนักงานใหม่ GB & YMB และมูลนิธิเพื่อพัฒนาชีวิต

ในสวนอันร่มรื่น เสียงดนตรีบรรเลง “ขอบพระคุณ ด้วยใจกตัญญู” ของยุวสตรี GB
ยุวมานพ YMB ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีของบรรดาแขก
ผู้มีเกียรติ, เหล่าสมาชิก และเยาวชน GB&YMB เมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพิธีแต่งตั้งและยืนยันถวายตัวของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครขององค์การ
ยุวสตรียาตรา ประเทศไทย และยุวมานพ ประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการ
ให้เกียรติแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร 20 ท่าน ผู้รับเหรียญ "ผู้นำปรนนิบัติ”
ยาวนานถึง 15 ปีตั้งแต่ร่วมพันธกิจกันมา นับเป็นการหนุนจิตชูใจท่ามกลางสายตา
ของทุกท่านทั้ง GB&YMB รุ่นพี่และรุ่นน้องที่มาร่วมงานเพื่อเป็นพยานชีวิต
ว่าพวกเขาได้เติบโตและรับการพัฒนาจากเจ้าหน้าที่ประจำการที่สัตย์ซื่อต่อการ
ทรงเรียกของพระองค์ในพันธกิจ “ปั้นชนรุ่นใหม่” โดยมี ศจ.มนูญศักดิ์กมลมาตยากุล
กล่าวย้ำให้ที่ประชุมตอบสนองต่อพระวจนะเป็น“ความสว่าง” และ “ฉายแสง” แก่สังคมไทย

ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นวาระพิเศษแห่งการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสำนักงานแห่งใหม่
ซึ่งเหล่าสมาชิกทุกระดับ ได้ร่วมมือร่วมใจ ทั้งคำอธิษฐานและการถวายทรัพย์ร่วม
กับผู้สนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ

ในโอกาสนี้ Mrs. Sally Chew ประธาน GB เอเชีย ซึ่งได้เป็นผู้หว่านเมล็ดแห่ง
ความเชื่อ เมื่อท่านได้อธิษฐานและได้เห็นนิมิตแผนที่ประเทศไทยเมื่อ 15 ปีที่แล้ว
ได้กล่าวคำพยานยืนยันความรักมั่นคงของพระเจ้า หลังจากนั้น ศจ. ชำนาญ แสงฉาย ได้ประกอบพิธีมอบถวายสำนักงาน โดยมี ผป.นิตย์ดาเจนวาณิชย์เป็นผู้เปิดแพร
คลุมป้าย, ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล, ศจ.ชำนาญ แสงฉาย, Mrs. Sally Chew
Ms. Khoo Seok Lin และ อจ.ศิริอร กมลมตายากุล เป็นผู้ตัดริบบิ้น
หลังจากนั้นได้สามัคคีธรรมร่วมรับประทานอาหาร

ทางองค์การฯ ใคร่ขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงาน

สถาบันและผู้สนับสนุนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้

พันธกิจได้ก้าวรุดหน้ามาจนถึงวันนี้

ประกวดตั้งชื่อสำนักงานใหม่

ข่าวดี ขอเชิญชวน GB&YMB ที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ หรือรักการตั้งชื่อเป็นชีวิตจิตใจ เห็นอะไร
ไม่มีชื่อเป็นไม่ได้ ต้องตั้งชื่อให้หมด ร่วมส่งผลงานประกวดตั้งชื่อสำนักงานใหม่เพื่อชิงรางวัลใหญ่

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
+ เป็นสมาชิก GB&YMB รุ่นเล็ก (Junior) ถึงรุ่นบุกเบิก (Pioneer)
+ ส่งชื่อได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ คนละ 3 ชื่อ พร้อมความหมายของชื่อ
เพื่อประกอบการพิจารณา
+ สามารถส่งชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2010
+ ส่งผลงานประกวดได้ที่ gb_ymb@forlife.or.th หรือทางไปรษณีย์
3/119 ถ. ศรีนครินทร์ 46/1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
(รับตามวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา)
+ ผู้ส่งผลงานให้ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรให้ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการติดต่อกลับ

<กลับหน้าหลัก>